Idea Maratony Rowerowe Lang Team

Maratony Rowerowe Lang Team to jeden z najpopularniejszych cykli w Polsce organizowany z my?l? o wszystkich mi?o?nikach dwóch kó?ek. W zawodach mog? wystartowa? wszyscy – niezale?nie od wieku i posiadanych umiej?tno?ci – wystarczy mie? rower i kask. Starannie dobrane trasy o ró?nym stopniu trudno?ci umo?liwiaj? rywalizacj? zarówno do?wiadczonym jak i pocz?tkuj?cym kolarzom. W ka?dej miejscowo?ci przygotowane s? cztery dystanse: Parada Rodzinna (ok. 10 km), Mini (ok. 30 km), Medio (ok. 60 km) i Grand Fondo (ok. 90 km). Parada Rodzinna to rekreacyjny przejazd uczestników bez pomiaru czasu, natomiast na pozosta?ych dystansach za?oga s?dziowska dba o profesjonalny pomiar czasu. Uczestnicy Mini, Medio i Grand Fondo mog? skorzysta? z bufetów na trasie, a po maratonie z posi?ku regeneracyjnego.

Maratony Rowerowe Lang Team to niezapomniane wra?enia i emocje, a tak?e mo?liwo?? zwiedzenia najpi?kniejszych regionów naszego kraju. W wi?kszo?ci miejscowo?ci start i meta zlokalizowane s? w centrum, gdzie powstaje specjalne miasteczko wy?cigu ze stoiskami sponsorskimi, podium do dekoracji i telebimem. Kibice mog? te? ?ledzi? relacje z maratonów w najwa?niejszych mediach w Polsce. Patronat nad imprez? obj??y?m.in.: Telewizja Polska, Radio Eska, Onet, Fakt, Przegl?d Sportowy, Wprost.

Pakiet startowy

Uczestnicy?Maratony Rowerowe Lang Team w ramach op?aty startowej otrzymuj?:
Numer startowy z chipem (w przypadku Parady Rodzinnej bez chipa) przy pierwszym starcie w cyklu na dystansie Mini, Medio lub Grand Fondo, który b?dzie obowi?zywa? na wszystkich edycjach

Prawo do korzystania z bufetu na trasie i mecie (woda, owoce itp.)

Posi?ek regeneracyjny po maratonie (nie dotyczy Parady Rodzinnej)

Pomiar czasu (nie dotyczy Parady Rodzinnej)

Profesjonalnie oznaczone trasy

Zabezpieczenie medyczne i ratownicze

Mo?liwo?? umycia roweru po maratonie

Doskona?? organizacj?, opraw? i kolarsk? atmosfer?

Regulamin

Organizator

Lang Team Sp. z o.o., Biuro Organizacji Imprez Sportowych
ul. Pachn?ca 81, 02-792 Warszawa
tel.: 48 22 649 24 91 lub 96
tel.: 48 22 648 40 31
e-mail: sekretariat@langteam.com.pl
Internet: www.langteam.com.pl

Numer rachunku bankowego

Raiffeisen Bank Polska S.A.
ul. Pi?kna 20, 00-549 Warszawa
Oddzia? w Warszawie Wo?oska
PL 04 1750 0009 0000 0000 0849 9648

万丰彩票 遂宁市| 凤凰县| 德江县| 大石桥市| 河北省| 且末县| 县级市| 军事| 南投市| 金塔县| 成武县| 元阳县| 三台县| 葫芦岛市| 勐海县| 保山市| 石景山区| 永丰县| 本溪| 固阳县| 宁海县| 九江县| 新密市| 兴隆县| 永清县| 呈贡县| 京山县| 新和县| 马尔康县| 邵阳县| 太湖县| 积石山| 确山县| 台湾省| 海兴县| 灵川县| 新邵县| 武隆县| 平塘县| 肇东市| 彩票|